İşe Giriş Raporları İçin Muayene, Tetkik, Tahlil ve Dijital Görüntüleme Hizmetleri
Gerek kamu gerekse özel sektörde ilk kez işe gireceklerden sağlık raporu istenebilmektedir. Çalışılacak olan sektöre göre hangi muayenelerin yapılması gerektiği, hangi tahlil ve tetkiklerin istenebileceği işyeri hekiminin belirlediği çerçevede olabilmektedir. Diğer taraftan kamu kurumlarına ilk kez atanacaklarda da her bakanlık kendine dair bir sağlık yönetmeliği çıkarmakta, tam teşekküllü sağlık raporu talep edebilmektedir. Gerek kamu gerekse özel sektöre dair işe giriş raporları için muayene, tetkik, tahlil ve dijital görüntüleme hizmetleri bakanlıkça yetkili kurumlardan temin edilebilmekte, Umut Polikliniği olarak merkezimizde ölçümler başarıyla gerçekleştirilmektedir.
İşe giriş raporları için muayene, tetkik, tahlil ve dijital görüntüleme hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen test ve ölçümler pozisyona uygun işçi çalıştırılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca çalışanda işe bağlı hastalıkların gelişme durumunu analiz için de zorunludur. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre zorunlu olan çalışmalar talebe göre değişmekle birlikte polikliniğimizde en iyi şekilde karşılanmaktadır.


İşe Girip Raporlarında Uygulanan Testler ve Tahliller
İşe giriş raporları için muayene, tetkik, tahlil ve dijital görüntüleme hizmetleri kapsamında talep edilen başlıca sağlık tetkikleri şunlar olmaktadır:
Akciğer grafisi: Akciğer filmi göğüs duvarıyla alakalı pek çok koşulu teşhis etmeye yarar. Büyük damarlar, kemikler, akciğerler dahil göğüs boşluğunda yer alan bütün yapılar akciğer grafisinde incelenir. Özellikle işçilerin toza maruz kaldıkları madencilik gibi sektörlerde işçilerin akciğer hastalıklarını taramakta faydalanılır. Hatta sadece işe girişte değil, çeşitli sektörlerde işçilerin her 6 ayda bir akciğer grafisi çektirmeleri talep edilir.
İşitme testi: Odyometri adı verilen saf ses ölçümü her iki kulağın değişik frekanslardaki duyma eşiği kontrol edilir. İnce ve kalın seslerdeki duyabildiği en az ses şiddeti tespit edilir.
Solunum fonksiyon testi: Bu testte akciğere giren ve çıkan hava hacmi istirahat esnasında, zoru nefes alma verme sırasında, egzersiz esnasında ölçülür. Elde edilen değerler aynı yaş, boy ve cinsiyetteki kişilerle birlikte değerlendirilir.
İdrar tahlilleri: İzlem ve tanı için kullanılan idrar tahlilleri idrar yolu enfeksiyonu, böbrek rahatsızlıkları, diyabet gibi hastalıkları tespit etmekte uygulanır.
Portör: Özellikle gıda sektöründe çalışanlarda, kreşlerde, yuvalarda görevli kişilerde portör testinin yapılması yasal olarak zorunludur. Boğaz kültürü, gaita mikroskopisi, parazit ve parazit yumurtası incelemesi, gaitada kültürü ve antibiyogramı tahlil edilir.
Kurum Talebine Göre İşe Giriş Raporu Hizmetleri
İşe giriş raporları için muayene, tetkik, tahlil ve dijital görüntüleme hizmetleri arasında kan testleri önemli bir yer tutar. Kan testleri kendi içerisinde hemotolojik tahliller, biyokimya tahlilleri ve hepatit tahlilleri olmak üzere üç başlıkta ele alınır.
Hemotolojik tahlillerde kan sayımı, periferik yayma ve sedimantasyon testleri yapılır. Hepatit tahlillerinde HbsAg, Anti-Hbs, Anti-HAV IgM, HbeAg, Anti-HBe, Anti-HIV, Anti-HCV testleri gerçekleştirilir. Biyokimya tahlillerindeyse kan şekeri, üre, kreatinin, kolesterol, trigliserit, HDL, LDL, AST, ALT, fosfor, kalsiyum, total protein, albümin, ürik asit, total bilirubin, direk bilirubin, sodyum, potasyum, klorür, demir, ASO, CRP, RF gibi tahliller yapılır.
İşe giriş raporları için muayene, tetkik, tahlil ve dijital görüntüleme hizmetleri kapsamında aşılar da talep edilebilir. Tetanoz, hepatit gibi aşıların yapılması ve raporlanması istenebilir. Bütün bu hizmetlerin detayları tamamen isteyen kurumun talebine göre ve sektörüne göre şekillendirilir. Kişinin çalışacağı birimin özelliklerine göre tahliller ve testler listelenebilir. Umut Polikliniği olarak her zaman en modern donanımlarla ve en yeni teknolojilerle hizmet veriyoruz. Bu kapsamda gerek kamu gerekse özel sektörde işe giriş raporları için detaylı testleri yapıyor, görüntüleme hizmetleri sağlıyoruz.