Hekim Sağlık Raporları
Hekim sağlık raporları, kişinin beden ve ruh sağlığının belirli amaçlara uygun olup olmadığını resmi hale getirir. Raporlar güncel bilimsel kriterlere göre düzenlenir. Alanında eğitimli, donanımlı, teknik bilgi ve tecrübeye sahip hekimlerce incelemeler yapılır. Raporun verilebilmesi için kişi sağlık muayenesinden geçirilir ve çeşitli tetkiklere tabi tutulabilir.
Hekim sağlık raporları pek çok gerekçeyle talep edilebilir. Talep, doğrudan kişi tarafından gelebileceği gibi çeşitli kurumlardan, firmalardan ya da kişilerden de gelebilir. Örneğin kamu kurumlarında ya da özel sektörde çalışıp hasta olan, işe gidemeyecek derecede rahatsız olan kişilerin istirahat raporuna ihtiyacı olabilir. Kişilerin mağdur olmaması adına mutlaka sağlık raporu almaları ve o gün veya günlerde işe gidememesinin sağlık sorunlarına dayandığını raporlandırması gerekir.
Kimi zamansa gerek kamu kurumlarında gerekse özel kuruluşlarda kişilerin işbaşı yapabilmesi için hekim sağlık raporları talep edilebilmektedir. Sağlık raporları ile kişinin ilgili alanda çalışmasına engel bir sağlık sorununun olmadığı resmi olarak kayıt atına alınmaya çalışılmaktadır. Rapor sayesinde kişinin ve işyerinde bulunan diğer kişilerin sağlığını riske eden herhangi bir durumun olmadığı, kişinin ilgili alanda çalışabilirliği raporlanmaktadır. Polikliniğimiz Sağlık Bakanlığı onaylı bir kurum olarak talep edilen raporların hazırlanmasında görev almaktadır.

Hekim Sağlık Raporları Türleri
Hekim sağlık raporları farklı içeriklere sahiptir. Bunlardan birisi tek hekim sağlık raporu olup sadece bir hekim tarafından kişinin sağlığının değerlendirilmesini, sonucunun resmi evrak haline getirilmesini ifade eder. Kamu kurumlarına personel alımı, spor lisansı gibi amaçlara yönelik hazırlanan raporlar bu gruba girer.
Tek hekim hastalık raporları hastalık raporu ve hastalık izni olarak iki grupta ele alınır. Hastalık raporu, doktor tarafından kişinin tedavisi esnasında istirahati gerekli görüldüğü durumlarda hazırlanır. Bu raporun hazırlanmış olması memur ya da işçinin izinli olduğu manasına gelmez. Hastalık izni, doktor tarafından düzenlenen hastalık raporu belgesinin kurum amirliğine ibraz edilmesi ve izne çevrilmesi ile mümkün olur. İstirahat ve iş göremezlik raporları yönergesine göre hazırlanmalıdır.
Hekim sağlık raporları aile hekimleri tarafından hazırlanabileceği gibi herhangi bir sağlık alanında uzman göz, dahiliye, KBB vd. alanlardaki uzman hekimlerce de tek başına hazırlanabilir. Önemli olan yasal bir sağlık kurumu bünyesinde görev yapıyor olmaları ve yönergeye uygun hazırlanmalarıdır. Dolayısıyla hekim sağlık raporları personel alımlarında, çalışma hayatı devam ederken ve diğer her alanda başvurulabilen bir rapor türüdür.

Hekim Sağlık Raporları Nerden Alınır?
Umut Polikliniği olarak hekim sağlık raporları konusunda profesyonel hizmetlerimize devam ediyoruz. 7/24 acil sağlık yardımı taleplerinizde bir telefon kadar yakınınızda bulunuyor, uzman doktorlarımız, hemşirelerimiz, röntgen, EKG, laboratuvar hizmetleri ve diğer bütün çözümlerimizle yanınızda yer alıyoruz. Sağlık raporu taleplerinizde uzman doktorlarımız gerekli muayeneleri gerçekleştirmekte, testleri yapmakta, kan, idrar, gayta gibi laboratuvar incelemelerimiz yapılmakta ve raporlar düzenlenmektedir.
Önce insan sloganıyla çıktığımız yolda sürekli kendimizi geliştiriyor, en modern donanımlar eşliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Personellerimiz dinamik yapılarıyla kendilerini sürekli geliştirmekte, en son bilimsel çalışmaları, tıbbi yenilileri takip etmekte, en hızlı şekilde haberdar olarak uygulamaya geçirmeyi başarmaktadırlar. Bütün bunlar polikliniğimizi Afyonkarahisar’ın ve bölgemizin en modern sağlık kurumlarından birisi haline getirmektedir.