Mobil Sağlık Taraması

Çalışanların sağlığı her zaman çok önemlidir ve 6331 sayılı İş Kanunu çalışanların sağlığı ve iş güvenliği sağlama noktasında işverenlere büyük yükümlülükler yüklemiştir. Çalışanların düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla herhangi bir hastalık belirtisi olsa da olmasa da gerekli kontrollerin yapılmasına mobil sağlık taraması adı verilmektedir. Mobil sağlık taramaları daha çok periyodik taramalar olsa da salgın hastalık gibi durumlarda periyot dışı da sağlık taraması gerçekleştirilebilir.

İşyerleri çalışanlarının sağlık taramalarını yaptırmak için İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği OSGB firmalarına başvururlar. OSGB’ler de mobil sağlık taramaları için özel sağlık kurumları işe iş birliği yürütürler. Çalışanların mobil sağlık taramaları özel dizayn edilen donanımlı araçlarla uzman sağlıkçılar tarafından yapılır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15. Maddesinde mobil sağlık hizmetlerinin hangi durumlarda, nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Buna göre işverenler çalışanlarının işyerlerinde sağlıklı ve güvende kalabilmeleri için gerekli bütün önlemleri alır, riskleri dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlarlar.

Çalışanların ilk işe girişlerinde, iş değişikliklerinde, meslek hastalığı, iş kazası ya da sağlık nedeniyle işten ayrılma sonrasında yeniden işe dönüşlerde sağlık muayenelerinin yapılması zorunludur. İşyerinin tehlike sınıfına göre bakanlık düzenli aralıklarla mobil sağlık taraması yapılmasını şart koşmuştur. Buna göre işyerlerinde periyodik sağlık taramaları şu tarihlerde yapılmalıdır:

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az yılda bir kez sağlık taraması yapılmalıdır.
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az üç yılda bir kez sağlık taraması yapılmalıdır.
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az beş yılda bir kez sağlık taraması yapılmalıdır.

Umut Polikliniği olarak yılların bilgi, birikim ve donanımıyla Afyon mobil sağlık taraması alanında hizmet veriyoruz. Uzman kadromuz, tam teşekküllü mobil sağlık araçlarımız ve modern ekipmanlarımızla sağlık takibinizi yapıyoruz.

Mobil Sağlık Taraması Kapsamında Yapılanlar

Mobil sağlık taramalarının zamanında yapılması oluşabilecek problemleri önceden tespit etme ve önlem alma imkanı verir. Afyon mobil sağlık taraması alanında polikliniğimizin yapabilecekleri son derece geniştir. Donanımlı araçlarımızla işyerlerinize gelerek yaptığımız taramaların bazılarını şöyle belirtebiliriz:

 • Solunum fonksiyonu testi: Çalışanların akciğerlerinin kapasiteleri ve fonksiyonu bu testle ölçülür. Spirometre adı verilen cihazlarla çalışanların solunum fonksiyonlarının sağlıklı olup olmadığı test edilir.
 • Akciğer grafisi: Özellikle fabrika ortamlarında çalışanlar için akciğer filminin düzenli aralıklarla çekilmesi çok önemlidir. Testte akciğerleri etkileyebilecek maddelerden akciğerin etkilenip etkilenmediği tespit edilir. Akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma olasılığı yüksek olduğu için bu tür hastalıklar meslek hastalıkları arasında ilk sırada bulunur.
 • Odyometri: İşitme testlerinin genel adıdır. Hususiyetle gürültülü işyerlerinde çalışanların belli aralıklarla işitme testlerine girmeleri gerekir.
 • Portör muayenesi: Bu test özellikle gıda sektöründe çalışacak olanların işe girişte de almak zorunda oldukları bir testtir. Muayenenin her üç ayda bir yapılası zorunludur. Muayene ile kişinin hasta olup olmadığı, hastalığı buluşturma riskinin bulunup bulunmadığı takip edilir.
 • HIV – Hepatit Taraması: En tehlikeli virüslerden birisi olan hepatit aynı zamanda karaciğer iltihaplanması olarak da isimlendirilir. Bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle düzenli olarak hepatit testi yapılmalı ve aşılama uygulanmalıdır.
 • EKG: Elektrokardiyografi adı verilen bu test kalp hastalıklarının tanısı için yapılır. Kalp kası ve sinirsel iletim sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığı test edilir.
 • Göz testi: Görme yetisinin sağlıklı olması hemen her işte önemlidir. Bazı bölümler ise göz hatasını kesinlikle kabul etmez. Bu nedenle kişinin görme yetisinin yaptığı işe uygun olup olmadığı göz testleriyle tespit edilir.
 • Fiziki muayene: Diğer sağlık taramalarından sonra çalışanın genel fiziki muayenesi yapılır. Ayrıca tam idrar testi, tam kan sayımı, ağır metal testi gibi testler de periyodik taramada uygulanır.

Mobil Sağlık Taramasının Avantajları

Mobil sağlık taraması işveren açısından ve çalışanlar açısından pek çok avantaj sağlar. İşyerleri istedikleri gün ve saatte randevu oluşturarak mobil sağlık araçlarının işyerlerine gelerek çalışanlarını sağlık taramasından geçirtebilirler.

Mobil sağlık taramasıyla hem çalışanların sağlık kontrolleri yapılmış olur hem de iş gücü kaybı minimuma indirilir. Çalışanlar çeşitli sağlık kurumlarına gitmekle, sıra beklemekle, tahlil sonuçlarını beklemekle uğraşmazlar. Afyon mobil sağlık taraması ihtiyaçlarında polikliniğimiz en iyi hizmeti en sağlıklı şekilde vermeyi başarmaktadır.