preloader

İNTRAMÜSKÜLER (KAS İÇİ) ENJEKSİYON

 İNTRAMÜSKÜLER (KAS İÇİ) ENJEKSİYON

İNTRAMÜSKÜLER (KAS İÇİ) ENJEKSİYON

İntramüsküler (İM) enjeksiyon ilacın subkutan dokunun altındaki derin kas dokusu içerisine enjekte edilmesidir. Gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık çalışanları alternatif
yöntemlerin veya oral ilaç vermenin aynı etkiyi gösterdiğini ve hatta daha güvenli olduğunu bilmesine karşın yine de enjeksiyonu tercih etmektedir. Daha çok yardımcı sağlık personeli tarafından uygulanan kas içi enjeksiyon sağlık uygulamaları arasında kolay ve basit bir uygulama gibi görülmesine karşın bir çok komplikasyona sebep olabilmektedir. Olası komplikasyonlar arasında hastalık nakli, sinir yaralanması, abse, selülit, granüloma, doku nekrozu, kas fibrozu, kontraktür, intravasküler enjeksiyon, hematom ve ağrı sayılabilir .

Temel Bilgiler
IM ilaç uygulama işleminde, 8 doğru kurala (doğru hasta, doğru ilaç, doğru ilaç şekli, doğru doz, doğru yol, doğru zaman, doğru kayıt, doğru yanıt) uyulur.
IM yolla verilen ilaçlar kas içine verilir.
Normal yapıda bir bireyin kas dokusu, aşırı bir rahatsızlık duymadan 3 ml ilacı içine alabilir.
Çocuk, yaşlı ve kaşektik hastalara verilebilecek ilaç miktarı ise en fazla 2 ml olmalıdır.
IM yolla ilaç uygulamalarında 20- 23 numaralı, 2,5- 3,75 cm boyunda iğne kullanılır.
İlacın kas dokusu içine bırakılması için dokuya giriş açısı 90 derece olmalıdır.
Hastanın yaşı, klinik durumu, uygulanacak ilaç ve ilaç miktarı dikkate alınarak uygun olan enjeksiyon bölgesi seçilir.
IM enjeksiyonlarda en güvenli ve en az ağrılı bölge ventrogluteal bölgedir.
Enjeksiyon için sağlam bir doku seçilmeli ve kasın gevşemesi sağlanmalıdır. Kas enjeksiyonları bir süre devam edecekse, sıra ile yer değiştirmek doku yıkımını önler. Aksi halde, duyarlılığı artmış bölgeye enjeksiyon yapmak son derece ağrılı olur.
IM yolla verilen ilaçlar IV yola göre daha yavaş, SC yola göre daha hızlı emilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir